Mesland Gezondheidsmanagement

Een gezond bedrijf werkt beter


   Drs. Reinout Mesland in de spreekkamer.

Wij werken veel op de locaties van klanten en vanuit de diverse spreekuurlocaties. We rijden regelmatig visites. Wij zijn dus flexibel en mobiel.
In de regio Amstelveen/ Amsterdam worden de spreekuren en de keuringen vaak vanuit de spreekuurlocatie bij het gezondheidscentrum "Duizendblad" gedaan: 
 

Bezoekadres (let op: dit is dus geen postadres):
Kamillelaan 1 G, eerste verdieping
1187 ER Amstelveen


Voor een direct contact met Drs. Reinout Mesland mag u hem bellen op 06-42750797

De (vakantie-) waarneming (tbv spoedgevallen, anders moet er gewacht worden op de vaste bedrijfsarts) voor Reinout Mesland wordt gedaan door Jeanette Hemke, bedrijfsarts 06-29505543 of Robin de Witt, bedrijfsarts 06-37309396.


U kunt uzelf ook per mail aanmelden en uw vraag kenbaar maken. Drs. Reinout Mesland of de professional, die het best aansluit bij uw vraag, neemt dan contact met u op.

Feedback formulier

Naam bedrijf:

Aantal medewerkers:

Regio:

Naam en functie contactpersoon:

Contactgegevens:

Vraag:

E-mail  *

* Vereiste velden


Als u een keuring aan wilt vragen, kan u het volgende invullen:

 

Feedback formulier

Welke keuring wilt u aanvragen en op welke termijn?

Contactgegevens:

Vraag:

E-mail  *

* Vereiste velden


De klachtenregeling loopt via vereniging ZBG, alwaar de procedure is op te vragen. Het heeft de voorkeur om vragen en eventuele klachten eerst bij de vaste bedrijfsarts neer te leggen, zodat de bedrijfsarts in de gelegenheid gesteld wordt om voorlichting te geven, eventuele misverstanden weg te nemen of het alsnog goed te doen.

Privacyverklaring: Er wordt gewerkt conform de eisen van de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit houdt onder andere in dat de gegevens bewaard worden voor het doel van de gezondheidsbescherming van medewerkers (preventie), de begeleiding en behandeling van medewerkers/patienten (curatief) en t.b.v. de reintegratie-activiteiten conform de wet Verbetering Poortwachter en de Arbowet.
De personele gegevens (adres, BSN, geboortedatum en eerste ziektedag) worden alleen uitgewisseld met de (HR-) contactpersoon bij het bedrijf. 
Vanzelfsprekend worden medische en vertrouwelijke gegevens niet gedeeld met het bedrijf. Deze gegevens kunnen wel gedeeld worden met andere behandelaren, mits daarvoor persoonlijke toestemming is gegeven door de patient.
Alle gegevens worden digitaal beveiligd en/ of in een kluis bewaard. Er geldt een bewaarplicht van 15 jaar, nadat een dossier is afgesloten. Betrokkenen hebben recht op inzage, correctie of verwijderen van gegevens uit hun dossier.
Desgewenst kan deze verklaring ook op papier verstrekt worden.