Mesland Gezondheidsmanagement

Een gezond bedrijf werkt beter

 

Veel bedrijven stappen naar ons over, omdat door onze unieke werkwijze de kosten lager liggen, terwijl de kwaliteit op hoog niveau blijft.
Omdat we werken vanuit de specifieke behoefte van een klant is het lastig om aan te geven wat precies uw kosten per jaar zullen zijn. Met behulp van het onderstaande kan u uw kosten zelf inschatten.


1) Indien u gebruik wenst te maken van ons landelijke netwerk dan betaalt u 82,50 euro (ex. btw) per bedrijf per jaar *. Deze 82,50 euro zijn voor de administratieve kosten van de vereniging ZBG, een netwerk van zelfstandige bedrijfsartsen. Daarnaast werken we op verrichtingenbasis. Wij adviseren bedrijven om zich bij de vereniging aan te sluiten, want vanuit de vereniging hebben wij een landelijke dekking. Stel dat uw medewerker een verpleegadres heeft in Goes of in Sneek dan kunnen wij, zo nodig, de desbetreffende regiobedrijfsarts vanuit het netwerk inschakelen.

2) Als u geen gebruik maakt van ons landelijke netwerk dan werken we alleen regionaal en op verrichtingenbasis: als u zelf de regie voert en geen specialistische hulp nodig heeft, maakt u geen kosten. Met het contract heeft u het bewijs dat u bent aangesloten bij een gecertificeerde bedrijfsarts (een wettelijke verplichting).

3) Bij “projecten” (bijvoorbeeld een Executive-keuring, een Preventief Medisch Onderzoek of een workshop) wordt er eerst een

 

projectofferte uitgebracht.

 

4) Bij coaching van stagiares, studenten en studiebegeleiding wordt er gewerkt met tijdelijke contracten en maandtarieven (abonnement). Deze dienstverlening wordt uitgevoerd door Mesland Coaching & Management.

Het uurtarief van de bedrijfsarts is 193 euro voor bedrijven die zijn aangesloten. Voor de overige professionals werken we meestal met een projectofferte.

 

Het uurtarief voor bedrijven, die niet onder contract staan bij MGM/ZBG, bedraagt 235 euro.

* Let wel: een arbodienst rekent vaak met een vast bedrag (gemiddeld 240 €) per medewerker per jaar, waarbij niet alle verrichtingen onder dit bedrag vallen. Wij doen dat niet, omdat we eerst werk willen leveren voordat we betaald worden.